Âm Nhạc

Câu đố dân gian Việt Nam – Câu số 0181 đến câu số 0190Tập này gồm mười câu đố sau:

Câu 0181:
Mặt em vuông tựa chữ điền.
Dạ em thì trắng, áo em mặc ngoài.
Lòng em có đất, có trời,
Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung.
Đến khi quân tử muốn dùng,
Thì em lại ngả tấm lòng em ra.

Câu 0182:
Mẹ đi trước đánh cồng, đánh mõ.
Con đi sau vừa chạy vừa la.

Câu 0183:
Mẹ có cánh mẹ chẳng biết bay.
Con không có cánh con bay vù vù.
Mẹ ngồi ở chốn phong du.
Con bay tít mù mà chẳng biết đâu.

Câu 0184:
Mẹ dài lại đẻ con tròn.
Đẻ ra long núi, vỡ non, sập nhà.

Câu 0185:
Mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò.

Câu 0186:
Một đống sầm sầm lớn quá trâu.
Chỉ cần ăn bánh với uống dầu.
Có việc sai đi, la rầm rộ.
Thương tài chở nặng chạy rất mau.

Câu 0187:
Một đàn cò trắng bay cao.
Đêm thì lao xao, ngày thời trốn mất.

Câu 0188:
Một đàn cò trắng phau phau.
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.

Câu 0189:
Một đôi mà ở hai nhà.
Ngó nhau lưng lẻo như tòa cấm cung.
Đêm thì sập cửa, gài chông.
Ngày thì vén cửa coi trong ngó ngoài.

Câu 0190:
Một bầy cò trắng ăn tại mé ao.
Xách hai cây sào, đuổi vô ngõ tối.

ĐÁP ÁN
Câu 0181: Quyển sách
Câu 0182: Lợn mẹ, lợn con
Câu 0183: Cung tên
Câu 0184: Đại bác
Câu 0185: Con ốc
Câu 0186: Xe hơi
Câu 0187: Sao trời
Câu 0188: Rổ bát đĩa
Câu 0189: Đôi mắt
Câu 0190: Ăm cơm

************************************************************
Đại Việt Media

Youtube:
Facebook:
Twitter:
Pinterest:
Website:
************************************************************

#CâuĐốDânGian
#CâuĐốVui
#ThửTài

Playlist:
Câu đố dân gian
Kho tàng câu đố dân gian Việt Nam là một thế giới quan sinh động, diễn tả các sự vật, hiện tượng với hình thức phong phú và hấp dẫn. Bằng việc chỉ ra những đặc điểm nổi bật của một sự vật hiện tượng hay một sự kiện lịch sử mà người đọc có thể phân tích, phán đoán, liên tưởng về nó. Đó là cách dạy con trẻ quan sát và liên tưởng thú vị nhất mà ông cha ta đã truyền đạt lại cho thế hệ sau.

Nguồn: https://xomdophuot.com

Xem thêm bài viết khác: https://xomdophuot.com/am-nhac/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like